E-book สอนเขียนโพส

อยากเขียนโพสให้โดนใจลูกค้า

ยอดขายปัง ต้องทำยังไง?

เรามี e-book สอนวิธีเขียนโพสให้ลูกค้าซื้อมาฝาก เนื้อหาอัดแน่นด้วยเทคนิคเด็ดๆ ที่จะทำให้คุณเขียนโพสได้โดนใจลูกค้า

ไลน์

บริษัท ดังปัง จำกัด | E-book สอนเขียนโพส

เรียนรู้เทคนิคการเขียนโพสอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
🟢 เลือกหัวข้อโพสให้โดนใจลูกค้า
🟢 เขียนเนื้อหาโพสให้น่าสนใจ
🟢 เทคนิดการนำเสนอ
🟢 กระตุ้นให้ลูกค้าคลิกซื้อสินค้า

มีตัวอย่างการเขียนโพสให้มากกว่า 50 ตัวอย่าง

สั่งซื้อ ebook ได้แล้ววันนี้
เพียง 299.-

ปกติราคา 599.-
โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

สอนวิธีเขียนโพสให้ลูกค้าซื้อ
หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโพสขาย ตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง เนื้อหาจะแบ่งออกเป็นบทต่างๆ ดังนี้

บทที่ 1: ทำความรู้จักกับโพสขาย
บทนี้จะกล่าวถึงความหมายของโพสขาย ประเภทของโพสขาย และวัตถุประสงค์ของการเขียนโพสขาย

บทที่ 2: วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
บทนี้จะกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คุณสามารถเขียนโพสขายที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทที่ 3: กำหนดเป้าหมายของโพสขาย
บทนี้จะกล่าวถึงการกำหนดเป้าหมายของโพสขาย เพื่อให้คุณสามารถวัดผลความสำเร็จของโพสขายได้

บทที่ 4: เขียนบทนำที่ดึงดูดความสนใจ
บทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคการเขียนบทนำที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า เพื่อให้พวกเขาอ่านโพสขายของคุณต่อ

บทที่ 5: นำเสนอประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ
บทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคการนำเสนอประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณขาย

บทที่ 6: กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
บทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เพื่อให้พวกเขาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ

บทที่ 7: สรุปโพสขาย
บทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคการสรุปโพสขาย เพื่อให้ลูกค้าจดจำสิ่งที่คุณนำเสนอ

บทที่ 8: ตัวอย่างโพสขาย
บทนี้จะนำเสนอตัวอย่างโพสขายที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโพสขายของคุณเอง

นอกจากเนื้อหาหลักแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น เทคนิคการใช้ภาษา เทคนิคการใช้ภาพประกอบ และเทคนิคการวัดผลความสำเร็จของโพสขาย

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างEbook

บทที่ 1: ทำความรู้จักกับโพสขาย

ความหมายของโพสขาย
โพสขาย (Sales post) คือข้อความหรือเนื้อหาที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โพสขายสามารถพบได้บนสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอีเมล

ประเภทของโพสขาย
โพสขายสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการเขียน ดังนี้

 • โพสขายแนะนำสินค้าหรือบริการ: โพสขายประเภทนี้เป็นการแนะนำสินค้าหรือบริการให้กับผู้อ่าน โดยเน้นไปที่คุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ
 • โพสขายเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการ: โพสขายประเภทนี้เป็นการเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการกับคู่แข่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการของคุณดีกว่าอย่างไร
 • โพสขายโปรโมชั่น: โพสขายประเภทนี้เป็นการนำเสนอโปรโมชั่นหรือส่วนลด เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
 • โพสขายรีวิว: โพสขายประเภทนี้เป็นการรีวิวสินค้าหรือบริการจากลูกค้าที่เคยใช้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์ของการเขียนโพสขาย
วัตถุประสงค์ของการเขียนโพสขายคือเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โพสขายที่ดีควรสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า นำเสนอประโยชน์ของสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน และกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

เทคนิคการเขียนโพสขาย
การเขียนโพสขายที่ดีควรใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าและกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เทคนิคการเขียนโพสขายที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่

 • ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย และตรงประเด็น
 • เน้นไปที่ประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ
 • ใช้ภาพประกอบหรือวิดีโอประกอบ
 • ใช้โปรโมชั่นหรือส่วนลด
 • กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

สรุป
บทที่ 1 กล่าวถึงความหมายของโพสขาย ประเภทของโพสขาย และวัตถุประสงค์ของการเขียนโพสขาย บทนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานของการเขียนโพสขาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่เกิดขึ้นในบทที่ 1:
โพสขายแตกต่างจากโฆษณาอย่างไร?

โพสขายและโฆษณาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ แต่ทั้งสองอย่างก็มีความแตกต่างที่สำคัญดังนี้

โพสขาย

 • มักพบบนสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอีเมล
 • มีเนื้อหาสั้นกว่าโฆษณา
 • เน้นไปที่การนำเสนอประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ
 • มักใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย และตรงประเด็น

โฆษณา

 • มักพบบนสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • มีความยาวได้หลากหลาย
 • เน้นไปที่การสร้างความรับรู้และการจดจำแบรนด์
 • อาจใช้ภาษาที่โน้มน้าวหรือสร้างอารมณ์ร่วม

ความแตกต่างที่สำคัญ

 • สื่อที่ใช้: โพสขายมักพบบนสื่อออนไลน์ ในขณะที่โฆษณามักพบบนสื่อต่างๆ
 • ความยาว: โพสขายมักมีความยาวสั้นกว่าโฆษณา
 • วัตถุประสงค์: โพสขายมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ในขณะที่โฆษณาอาจมุ่งเน้นไปที่การสร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์
 • เนื้อหา: โพสขายเน้นไปที่การนำเสนอประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ ในขณะที่โฆษณาอาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสร้างความรับรู้และการจดจำแบรนด์ การสร้างอารมณ์ร่วม หรือการสร้างแรงจูงใจ
 • ภาษาที่ใช้: โพสขายมักใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย และตรงประเด็น ในขณะที่โฆษณาอาจใช้ภาษาที่โน้มน้าวหรือสร้างอารมณ์ร่วม

ตัวอย่าง
ตัวอย่างโพสขาย เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียที่นำเสนอโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างโฆษณา เช่น โฆษณาทางทีวีที่นำเสนอสินค้าใหม่ของแบรนด์

สรุป
โพสขายและโฆษณาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองอย่างก็มีความแตกต่างที่สำคัญที่ควรเข้าใจ เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด

สั่งซื้อ ebook ได้แล้ววันนี้
เพียง 299.-
ปกติราคา 599.-
โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

ไลน์

Scroll to Top