เรียน Google Ads แบบเจาะลึก

คุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการโฆษณาออนไลน์และเพิ่มปริมาณการเข้าชมและยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ ต้องเรียนหลักสูตร Google Ads ของเรา

ไลน์

หลักสูตร Google Ads ของเราออกแบบมาสำหรับเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดที่ต้องการเรียนรู้วิธีใช้ Google Ads อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ คุณจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติและเทคนิคล่าสุดในการสร้างและจัดการแคมเปญ Google Ads ที่ประสบความสำเร็จ

 

เนื้อหาคอร์ส

1. ทำความรู้จักและเข้าใจโครงสร้างบัญชีและหลักการพื้นฐานของ Google Ads

– ทำความรู้จักกับการโฆษณา Google Ads
– ปัจจัยที่มีผลกับค่าโฆษณา
– โครงสร้างโฆษณา Google Ads

 

2. การทำโฆษณา Google Search Network (Search Ads)

– ทำความรู้จักกับการโฆษณา Google Search Network
– การสร้างแคมเปญโฆษณา
– การตั้งวัตถุประสงค์ของแคมเปญโฆษณา
– การตั้งค่าพื้นที่และภาษาของกลุ่มเป้าหมาย
– การเลือกประเภทการ Bidding และทำความรู้จักกับประเภทการ Bidding ต่างๆ
– การตั้งงบประมาณในการโฆษณา
– การกำหนดระยะเวลาของแคมเปญ และเลือกเวลาในการโชว์โฆษณา
– การเซ็ท Ad group ด้วย Keywords
– การใช้เครื่องมือค้นหา Keywords ต่างๆ เพื่อการเลือกใช้ Keywords ในการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ
– การใช้ Keywords Matching เพื่อการโฆษณาอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้น
– การใช้ Negative Keywords เพื่อลดผลการค้นหาที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับสินค้าและบริการ
– การสร้างชิ้นงานโฆษณา Google Search Network
– เพิ่มรายละเอียดและจุดขายของสินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วย Ad Extension
– เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการด้วยการใช้ Bid Adjustment
– ติดตามผลลัพธ์จากการทำโฆษณา Google Ads ด้วย Conversion Tracking Code
– เพิ่มประสิทธิภาพในการทำโฆษณาบน Google Ads ด้วยการเชื่อมโยง Google Ads กับเครื่องมืออื่นๆ ของ Google และเครื่องมืออื่นๆ
– การสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบน Google Ads เพื่อการทำโฆษณาแบบ Remarketing

3. การทำโฆษณา Google Display Network (GDN)

– การสร้างแคมเปญและตั้งวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
– การตั้งชื่อแคมเปญ ระบุพื้นที่ ภาษา และวิธีการ Bidding
– การกำหนดงบประมาณในการโฆษณาต่อวัน ช่วงเวลา และระยะเวลาของแคมเปญ
– การเลือกอุปกรณ์ในการโชว์โฆษณา การกำหนดความถี่ในการโชว์โฆษณา และการยกเว้นประเภท Content ที่โฆษณาจะโชว์
– การยิงโฆษณาอย่างแม่นยำ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแบบ Audience และ Content
– การสร้างชิ้นงานโฆษณาสำหรับ Google Display Network ด้วย Responsive Ad
– การประเมินผลลัพธ์เพื่อวางแผนโฆษณาอย่างแม่นยำด้วย Display Planner

 

4. การทำโฆษณา Google Ads Video Ads (YouTube Ads)

– การสร้างแคมเปญและตั้งวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
– การตั้งชื่อแคมเปญ ระบุพื้นที่ ภาษา และวิธีการ Bidding
– การกำหนดงบประมาณในการโฆษณาต่อวัน ช่วงเวลา และระยะเวลาของแคมเปญ
– การเลือกอุปกรณ์ในการโชว์โฆษณา การกำหนดความถี่ในการโชว์โฆษณา และการยกเว้นประเภท Content ที่โฆษณาจะโชว์
– การยิงโฆษณาอย่างแม่นยำ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแบบ Audience และ Content
– การสร้างชิ้นงานโฆษณาด้วย YouTube

 

5. การวิเคราะห์ผลและสรุป

– การวิเคราะห์ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาบนระบบ Google Ads
– การวิเคราะห์ผลลัพธ์การโฆษณา Google Ads แบบเจาะลึกด้วย Google Analytics

หลักสูตรของเราสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์หลายปีเกี่ยวกับ Google Ads และมีประวัติการช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ในการปรับปรุงความพยายามในการโฆษณาออนไลน์ คุณจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างและจัดการแคมเปญ Google Ads ที่ประสบความสำเร็จ และเพิ่มการเข้าชมที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจของคุณ

 

ระยะเวลาเรียนประมาณ 4-5ชั่วโมง หลังจากเรียนจบ สามารถปรึกษา สอบถามได้ตลอด
หลังเรียนจบ มีวีดีโอตอนสอนเอากลับไปดูย้อนหลังได้ หากสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตลอด

Scroll to Top