ที่ปรึกษาส่วนตัว

หากบริษัทคุณกำลังต้องการคนที่มีประสบการณ์ลงมือทำจริงมาเป็นพี่เลี้ยง ผมยินดีให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเดิมที่มีอยู่ โดยวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ เป้าหมายที่คุณต้องการ และบอกแนะนำแนวทางในการแก้ไขแบบมีตรรกะและเหตุผล จากประสบการณ์ตรงที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

ไลน์

ที่ปรึกษาส่วนตัว_webp

ที่ปรึกษาส่วนตัว

เราวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้า เพื่อใช้วางแผนการตลาด

เราทำอะไรให้บ้าง

  1. Business analysis
  2. Business & Marketing plan
  3. Branding
  4. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ช่องทางขาย
  5. ให้คำปรึกษากลยุทธ์วิธีการขยายตลาด
  6. กำหนดวิธีขยายตัวแทน
  7. กำหนดกลยุทธ์ช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดไลค์และกระตุ้นยอดขาย

✅ ให้คำปรึกษา แนะนำ ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
✅ วิเคราะห์ต้นทุนการทำโฆษณา เพื่อผลตอบรับที่คุ้มค่าที่สุด
✅ ช่วยวิเคราะห์ผลการทำโฆษณา สรุป และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

ทีมงานผลิตสื่อคุณภาพและถูกลิขสิทธิ์พร้อม สร้าง BRANDING IDENTITY / CI / ออกแบบแบรนด์ ทำแบรนดิ้ง ให้แบรนด์แตกต่าง ออกแบบแบรนด์ ให้แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ทั้งการเลือกใช้รูปภาพ การใช้สี การใช้ตัวอักษร

การวางแบบแผนดีไซน์งานกราฟฟิคสำหรับใช้โฆษณาบนสื่อต่างๆอย่างเหมาะสม (FB, IG, Twitter) รวมถึงงานออกแบบอื่นๆที่สอดคล้องกัน ทั้งบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) เว็บไซท์ (Website) ที่ร่วมกันทำงาน เพื่อสร้างภาพตัวตนในจิตใจของลูกค้า

ให้แบรนด์ของคุณมีเอกลักษณ์ แตกต่าง และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า ผ่านการดีไซน์ที่กลั่นกรองมาอย่างดี

ขั้นตอนการทำงาน

1. นัดวัน เวลา สถานที่
2.เข้าสอบถามความต้องการของเจ้าของสินค้า
3.วิเคราะห์ความต้องการ
4.นำเสนอไอเดียการตลาดออนไลน์
5.วางแผนและให้คำแนะนำการทำงาน

ค่าบริการเริ่มต้น

2500 บาท/ประชุม 1 ครั้ง ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
สามารถเดินทางไปตจว.ได (มีค่าเดินทาง)

Scroll to Top